02543.553.279 - 0908.342.029

LamDuong Restaurant

image

Hàu đút lò phomai

85 views

Hàu đút lò phomai

Giá:40,000 VNĐ

5.0stars, based on 73reviews
Sản phẩm khác